Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta – czym się różnią?

Mimo, że świadomość społeczna rośnie – bywa, że te trzy profesje są wciąż ze sobą mylone bądź łączone. Rzeczywistość jest taka, że mamy do czynienia z trzema odrębnymi zawodami:

  • Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją w psychiatrii. Zajmuje się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń psychicznych, których przyczyny uwarunkowane są biologicznie lub genetycznie i związane są m.in. z funkcjonowaniem układu nerwowego. Jako lekarz stosuje głównie farmakoterapię, tzn. przepisuje leki na receptę.
  • Psycholog to osoba, która ukończyła co najmniej studia magisterskie z zakresu psychologii. Korzystając z poznanych koncepcji psychologicznych oraz narzędzi badawczych (testów, kwestionariuszy, ankiet), może on udzielać wsparcia i porad, przeprowadzać diagnozę psychologiczną, zajmować się orzecznictwem lub prowadzić różnego rodzaju szkolenia (np. biznesowe). Same studia psychologiczne nie przygotowują natomiast do prowadzenia psychoterapii.
  • Psychoterapeuta to osoba z tytułem magistra studiów humanistycznych, która przeszła co najmniej 4-letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym lub jest zaawansowana w takim szkoleniu. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne według europejskich standardów obejmuje: trening teoretyczny, praktyczny, staż kliniczny, pracę pod superwizją oraz przejście własnej terapii.

Najczęściej zadawane pytania