Jak wyglądają spotkania terapeutyczne w nurcie Gestalt?

Spotkania terapeutyczne (zwane sesjami) odbywają się zwykle raz w tygodniu o stałej porze. W czasie sesji klient i terapeuta siedzą naprzeciw siebie na dwóch jednakowych fotelach, co symbolizuje równość obu osób. Spotkania w gabinecie opierają się głównie na uważnej i empatycznej rozmowie, w czasie której szczególnie ważne staje się to, co jest w danym momencie autentyczne, czego doświadcza klient w danej chwili („tu i teraz”). Terapeuta i klient mogą ustalić, że będą się do siebie zwracać po imieniu, co sprzyja bezpośredniej komunikacji.

Oprócz rozmowy, terapeuta może zaproponować klientowi proste doświadczenie – np. dialog z wyobrażoną osobą, pracę z rysunkiem, pracę ze snem lub sekwencję, w którą zaangażowane jest ciało (np. wykonanie pewnego ruchu lub ćwiczenie skupione na oddechu).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w podejściu Gestalt nie istnieje jeden, z góry ustalony schemat sesji. Przebieg spotkań może być inny, w zależności od tego, co wnosi ze sobą klient – jakiego rodzaju problem, jaką historię życia, jaki poziom wrażliwości i otwartości, jaki nastrój mu w danym momencie towarzyszy. Terapeuta elastycznie dostosowuje swoje działania do aktualnych potrzeb i możliwości klienta oraz jest uważny na to, co pojawia się w danym momencie spotkania.

Celem nadrzędnym wszelkich działań terapeuty jest dobro osoby korzystającej z terapii.

Najczęściej zadawane pytania