Jak długo trwa psychoterapia?

Zasadniczo psychoterapia Gestalt jest podejściem długoterminowym, co oznacza, że sama terapia trwa najczęściej od roku do kilku lat (przy założeniu, że sesje odbywają się raz w tygodniu). Istnieje jednak możliwość umówienia się na krótszy okres czasu (np. kilku miesięcy) i podjęcia tak zwanej terapii krótkoterminowej – to zależy jednak od ustalonego celu terapii, rodzaju zgłaszanego problemu, osobowości klienta oraz decyzji samego terapeuty. Czas trwania i zakres terapii ustala się zwykle w czasie pierwszych spotkań podczas zawierania tzw. kontraktu terapeutycznego.

Najczęściej zadawane pytania