Czym jest psychoterapia Gestalt?

Terapia Gestalt oznacza dla mnie pełnię życia
i kosztowanie wszystkich jego subtelnych smaków.

Joseph Zinker

Samo słowo gestalt [wym.: „gesztalt”] pochodzi z języka niemieckiego i znaczy tyle, co kształt, postać, całość. Całość rozumiana jako coś więcej, niż suma składających się na nią części; integralna i niepowtarzalna, wciąż rozwijająca się struktura – tak rozumiany jest w Gestalcie człowiek.

Psychoterapia Gestalt powstała na gruncie tzw. psychologii humanistycznej, uważanej za trzecią (obok psychoanalizy i behawioryzmu) siłę w psychologii. Podstawowym założeniem, które odróżnia to podejście od pozostałych jest, że każdy człowiek posiada w sobie potencjał możliwości, których rozwijanie daje poczucie spełnienia i szczęścia.

Każdy z nas ma w sobie wszystkie zasoby niezbędne do tego, by wieść szczęśliwe życie, spełniać swoje potrzeby, osiągać wyznaczone cele. Jednak na skutek trudnych doświadczeń, które napotykamy na swojej drodze może dojść do usztywnienia postaw i zachowań, co utrudnia dalszy rozwój, nasila problemy emocjonalne, prowadzi do schorzeń psychosomatycznych, kryzysu życiowego, zwątpienia.

Dla podejścia Gestalt charakterystyczne jest przekonanie, że każdy człowiek, będąc nawet w bardzo trudnej sytuacji życiowej, może rozwiązać swoje problemy, gdy stanie się bardziej świadomy tego, kim jest i co robi oraz gdy przyjmie odpowiedzialność za własne życie; świadomość siebie – zarówno swoich ograniczeń, jak i mocnych stron – daje bowiem możliwość dokonywania wyborów w zgodzie z własnymi potrzebami.

Opisane wyżej podłoże filozoficzne, z którego wyrasta psychoterapia Gestalt ma przełożenie na praktykę w gabinecie. Cotygodniowe spotkania terapeutyczne prowadzone są w atmosferze akceptacji i zrozumienia w sposób niedyrektywny – znaczy to, iż osoba korzystająca z terapii nie jest „sterowana” przez terapeutę w celu uzyskania z góry ustalonego wyniku. Terapia jest tu bardziej formą współpracy, na której efekty w równym stopniu pracują obie osoby w gabinecie. Kluczową rolę odgrywa specyficzna, partnerska relacja psychoterapeuty i Klienta, zawiązująca się już w czasie pierwszego spotkania. W gabinecie spotykają się dwie dorosłe, równoprawne osoby i w ich kontakcie tkwi zaczątek zmiany, jaką wprowadza w swoim życiu Klient.

Można powiedzieć, że celem psychoterapii Gestalt jest umożliwienie Klientowi zrozumienia samego siebie oraz odnalezienia poczucia sensu i celu własnego życia. Zaprzyjaźnienie się z samym sobą otwiera drogę do satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, zaś poznanie tego, kim się jest pozwala świadomie korzystać z wszelkich możliwości, jakie daje życie.