Cennik

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jest to kilka (najczęściej 1-3) wstępnych spotkań z terapeutą, których celem jest rozpoznanie problemu klienta oraz określenie najwłaściwszej formy pomocy (nie zawsze jest to psychoterapia). Terapeuta rozmawiając z klientem służy swoją wiedzą oraz rozeznaniem w istniejących metodach pomagania, co umożliwia klientowi uzyskanie pomocy adekwatnej do zgłaszanych potrzeb.

Cena konsultacji: 50 min – 120 zł

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to cykl spotkań mających na celu wsparcie klienta w nagłej trudnej sytuacji. Sesje ukierunkowane są na wygaszenie lęku, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz przywrócenie utraconej równowagi życiowej. Częstotliwość spotkań oraz czas ich trwania ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłaszanych potrzeb klienta oraz jego aktualnej sytuacji.

Cena jednej sesji interwencyjnej: 120 zł

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Trwa zazwyczaj kilka miesięcy i skupia się na konkretnym zagadnieniu, któremu klient chce się przyglądnąć (np. w sytuacji trudnego wyboru życiowego lub gdy celem jest poszerzanie własnych umiejętności w danym obszarze). Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Terapia krótkoterminowa w dużej mierze opiera się na już istniejących u klienta zasobach i możliwościach, które można wzmacniać i dalej rozwijać.

Cena jednej sesji: 50 min – 120 zł

TERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Trwa zwykle od 6 miesięcy do kilku lat (z uwzględnieniem przerw np. w czasie świąt lub urlopu), ukierunkowana jest na osiągnięcie trwałej zmiany w życiu i funkcjonowaniu, czego można dokonać jedynie poprzez głębsze poznanie i zrozumienie siebie – stąd jest to proces rozłożony w czasie. Długoterminowy kontakt z terapeutą umożliwia klientowi przepracowanie trudnych i bolesnych doświadczeń z przeszłości, staje się również okazją do poszerzenia świadomości siebie, znajomości własnych zasobów i ograniczeń. Osoba w terapii uczy się dokonywać wyborów w zgodzie z własnymi potrzebami, co daje jej poczucie wolności i odpowiedzialności oraz przyczynia się do osiągnięcia przez nią wewnętrznej równowagi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Cena jednej sesji: 50 min – 120 zł