GABINET PSYCHOTERAPII

I ROZWOJU OSOBISTEGO

Serdecznie witam Państwa na mojej stronie internetowej.

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego to miejsce, w którym oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną, prowadzę psychoterapię w nurcie Gestalt oraz organizuję warsztaty rozwoju osobistego.

Jeśli szukają Państwo pomocy, wsparcia lub chcą zasięgnąć informacji – zachęcam do zapoznania się z ofertą mojego Gabinetu oraz do bezpośredniego kontaktu ze mną.

MARTA KATOLO

O MNIE

Nazywam się Marta Katolo i jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Z wykształcenia jestem psychologiem – ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2009-2014. szkoliłam się w krakowskim Instytucie Terapii Gestalt posiadającym akredytacje międzynarodowych organizacji psychoterapeutycznych: EAP (European Association for Psychotherapy), EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz FORGE (International Federation of Gestalt Training Organization). Ukończywszy całościowe szkolenie w ITG otrzymałam certyfikat nr 277, potwierdzający moje umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii Gestalt.

W ramach poszerzania swoich umiejętności i wiedzy brałam udział w licznych szkoleniach z zakresu terapii oraz pomocy psychologicznej (m.in. dotyczących kryzysów psychicznych, zaburzeń lękowych oraz udzielania pomocy ofiarom przemocy). Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w oświacie, a także bocheńskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

W swoim gabinecie od 2012 roku prowadzę krótko- i długoterminową psychoterapię osób dorosłych oraz osób wchodzących w dorosłość. Wciąż doskonalę swoje umiejętności poprzez częsty udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz systematyczną superwizję (dotychczas współpracowałam w tym zakresie z Hanną Palich, Ewą Canert-Łąką i Magdą Zaleską-Stolzman; obecnie superwizorem mojej pracy jest Andrzej Wroński). Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu EtycznegoEuropejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. W toku szkolenia przeszłam własną psychoterapię indywidualną.

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i posiadam aktualny certyfikat psychoterapeuty wydany przez to Towarzystwo.

Podstawą mojej pracy jest szacunek dla drugiego człowieka, jego niepowtarzalności i wolności. Podejście Gestalt, w którym pracuję, wybrałam z przekonaniem, że jest to jedna z najskuteczniejszych metod we współczesnej psychoterapii: z jednej strony umożliwia przepracowanie trudnych doświadczeń, z drugiej – stymuluje do wewnętrznego wzrostu i pomaga osiągnąć własną autonomię opartą na świadomym i pełnym przeżywaniu swojego życia. Jestem przekonana o tym, że praca nad sobą w terapii nie tylko przynosi doraźną ulgę w cierpieniu, lecz także jest szansą na wprowadzenie realnej zmiany w życiu.

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Samo słowo gestalt [wym.: „gesztalt”] pochodzi z języka niemieckiego i znaczy tyle, co kształt, postać, całość. Całość rozumiana jako coś więcej, niż suma składających się na nią części; integralna i niepowtarzalna, wciąż rozwijająca się struktura – tak rozumiany jest w Gestalcie człowiek.

Psychoterapia Gestalt powstała na gruncie tzw. psychologii humanistycznej, uważanej za trzecią (obok psychoanalizy i behawioryzmu) siłę w psychologii. Podstawowym założeniem, które odróżnia to podejście od pozostałych jest, że każdy człowiek posiada w sobie potencjał możliwości, których rozwijanie daje poczucie spełnienia i szczęścia.

Każdy z nas ma w sobie wszystkie zasoby niezbędne do tego, by wieść szczęśliwe życie, spełniać swoje potrzeby, osiągać wyznaczone cele. Jednak na skutek trudnych doświadczeń, które napotykamy na swojej drodze może dojść do usztywnienia postaw i zachowań, co utrudnia dalszy rozwój, nasila problemy emocjonalne, prowadzi do schorzeń psychosomatycznych, kryzysu życiowego, zwątpienia.

Dla podejścia Gestalt charakterystyczne jest przekonanie, że każdy człowiek, będąc nawet w bardzo trudnej sytuacji życiowej, może rozwiązać swoje problemy, gdy stanie się bardziej świadomy tego, kim jest i co robi oraz gdy przyjmie odpowiedzialność za własne życie; świadomość siebie – zarówno swoich ograniczeń, jak i mocnych stron – daje bowiem możliwość dokonywania wyborów w zgodzie z własnymi potrzebami.

Opisane wyżej podłoże filozoficzne, z którego wyrasta psychoterapia Gestalt ma przełożenie na praktykę w gabinecie. Cotygodniowe spotkania terapeutyczne prowadzone są w atmosferze akceptacji i zrozumienia w sposób niedyrektywny – znaczy to, iż osoba korzystająca z terapii nie jest „sterowana” przez terapeutę w celu uzyskania z góry ustalonego wyniku. Terapia jest tu bardziej formą współpracy, na której efekty w równym stopniu pracują obie osoby w gabinecie. Kluczową rolę odgrywa specyficzna, partnerska relacja psychoterapeuty i Klienta, zawiązująca się już w czasie pierwszego spotkania. W gabinecie spotykają się dwie dorosłe, równoprawne osoby i w ich kontakcie tkwi zaczątek zmiany, jaką wprowadza w swoim życiu Klient.

Można powiedzieć, że celem psychoterapii Gestalt jest umożliwienie Klientowi zrozumienia samego siebie oraz odnalezienia poczucia sensu i celu własnego życia. Zaprzyjaźnienie się z samym sobą otwiera drogę do satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, zaś poznanie tego, kim się jest pozwala świadomie korzystać z wszelkich możliwości, jakie daje życie.

OFERTA

Oferta Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju Osobistego skierowana jest do osób, które:

 • Szukają sposobu na poprawę jakości swojego życia
 • Chcą żyć pewniej i bardziej świadomie
 • Chcą lepiej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał i możliwości
 • Chcą udoskonalać swoje umiejętności interpersonalne (np. swobodniej wyrażać własne zdanie i emocje, sprawniej się komunikować, przełamywać własne ograniczenia)
 • Chcą poradzić sobie ze stresem i zrozumieć sygnały płynące z ciała
 • Uświadamiają sobie własne utarte schematy postępowania i chcą spróbować je zmienić a także do tych, którzy:
 • Czują się samotni i przygnębieni
 • Cierpią z powodu utraty lub choroby kogoś bliskiego
 • Odczuwają brak sensu życia
 • Doświadczają niepokojących stanów, których przyczyny nie znają
 • Przeżywają trudności w relacjach z bliskimi
 • Cierpią z powodu problemów emocjonalnych, które przyjmują postać lęków, nerwicy, depresji lub zaburzeń psychosomatycznych
 • Określają siebie mianem DDA
 • Mają niskie poczucie własnej wartości, nie wierzą w siebie

CENNIK

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jest to kilka (najczęściej 1-3) wstępnych spotkań z terapeutą, których celem jest rozpoznanie problemu klienta oraz określenie najwłaściwszej formy pomocy (nie zawsze jest to psychoterapia). Terapeuta rozmawiając z klientem służy swoją wiedzą oraz rozeznaniem w istniejących metodach pomagania, co umożliwia klientowi uzyskanie pomocy adekwatnej do zgłaszanych potrzeb.

Cena konsultacji: 50 min – 170 zł

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to cykl spotkań mających na celu wsparcie klienta w nagłej trudnej sytuacji. Sesje ukierunkowane są na wygaszenie lęku, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz przywrócenie utraconej równowagi życiowej. Częstotliwość spotkań oraz czas ich trwania ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłaszanych potrzeb klienta oraz jego aktualnej sytuacji.

Cena jednej sesji interwencyjnej: 170 zł

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Trwa zazwyczaj kilka miesięcy i skupia się na konkretnym zagadnieniu, któremu klient chce się przyglądnąć (np. w sytuacji trudnego wyboru życiowego lub gdy celem jest poszerzanie własnych umiejętności w danym obszarze). Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Terapia krótkoterminowa w dużej mierze opiera się na już istniejących u klienta zasobach i możliwościach, które można wzmacniać i dalej rozwijać.

Cena jednej sesji: 50 min – 170 zł

TERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Trwa zwykle od 6 miesięcy do kilku lat (z uwzględnieniem przerw np. w czasie świąt lub urlopu), ukierunkowana jest na osiągnięcie trwałej zmiany w życiu i funkcjonowaniu, czego można dokonać jedynie poprzez głębsze poznanie i zrozumienie siebie – stąd jest to proces rozłożony w czasie. Długoterminowy kontakt z terapeutą umożliwia klientowi przepracowanie trudnych i bolesnych doświadczeń z przeszłości, staje się również okazją do poszerzenia świadomości siebie, znajomości własnych zasobów i ograniczeń. Osoba w terapii uczy się dokonywać wyborów w zgodzie z własnymi potrzebami, co daje jej poczucie wolności i odpowiedzialności oraz przyczynia się do osiągnięcia przez nią wewnętrznej równowagi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Cena jednej sesji: 50 min – 170 zł

Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta – czym się różnią?

Mimo, że świadomość społeczna rośnie – bywa, że te trzy profesje są wciąż ze sobą mylone bądź łączone. Rzeczywistość jest taka, że mamy do czynienia z trzema odrębnymi zawodami:

 • Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją w psychiatrii. Zajmuje się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń psychicznych, których przyczyny uwarunkowane są biologicznie lub genetycznie i związane są m.in. z funkcjonowaniem układu nerwowego. Jako lekarz stosuje głównie farmakoterapię, tzn. przepisuje leki na receptę.
 • Psycholog to osoba, która ukończyła co najmniej studia magisterskie z zakresu psychologii. Korzystając z poznanych koncepcji psychologicznych oraz narzędzi badawczych (testów, kwestionariuszy, ankiet), może on udzielać wsparcia i porad, przeprowadzać diagnozę psychologiczną, zajmować się orzecznictwem lub prowadzić różnego rodzaju szkolenia (np. biznesowe). Same studia psychologiczne nie przygotowują natomiast do prowadzenia psychoterapii.
 • Psychoterapeuta to osoba z tytułem magistra studiów humanistycznych, która przeszła co najmniej 4-letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym lub jest zaawansowana w takim szkoleniu. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne według europejskich standardów obejmuje: trening teoretyczny, praktyczny, staż kliniczny, pracę pod superwizją oraz przejście własnej terapii.

Czym różni się psychoterapia od porady psychologicznej?

Pojęcia „poradnictwo psychologiczne” i „psychoterapia” bywają czasem używane zamiennie, co przysparza wielu nieporozumień, szczególnie w czasie pierwszego spotkania ze specjalistą. W rzeczywistości są to działania o zupełnie innych celach i odmiennym charakterze.

Porada psychologiczna to zwykle „jednorazowa usługa”, której celem jest udzielenie klientowi informacji lub przedstawienie propozycji rozwiązania danego problemu. Poradnictwo można prowadzić w zakresie np. problemów małżeńskich, problemów wychowawczych z dziećmi, leczenia i profilaktyki uzależnień lub wyboru odpowiedniego zawodu.

W przeciwieństwie do poradnictwa, psychoterapia jest oddziaływaniem długoterminowym. Jej celem jest uzyskanie przez klienta względnie trwałych zmian w funkcjonowaniu oraz polepszenie jakości życia. Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez głębsze przyjrzenie się istocie zgłaszanego problemu, a co za tym idzie – samemu sobie. W związku z takim założeniem, psychoterapeuta nie udziela klientowi porad na temat tego, jak ma żyć – zamiast tego towarzyszy mu w szukaniu odpowiedzi na trudne pytania, służy swą wiedzą i doświadczeniem, wspiera naturalny proces rozwojowy. W efekcie osoba w terapii niejako sama dociera do tego, co jest dla niej ważne.

Dla kogo psychoterapia Gestalt?

Jednym z błędnych przekonań, które wciąż utrzymują się w potocznej świadomości jest stwierdzenie, że psychoterapia przeznaczona jest jedynie dla osób przejawiających poważne zaburzenia psychiczne, osób niebezpiecznych, niezrównoważonych, może nawet szaleńców. Tego typu stereotypowe spojrzenie na sprawę skutkuje między innymi tym, że nawet osoby znajdujące się w ewidentnym kryzysie psychicznym wolą pozostać same ze swoim cierpieniem, niż sięgnąć po pomoc specjalisty. Niestety, poczucie wstydu i lęku przed oceną innych niejednokrotnie potrafią być mocniejsze, niż potrzeba zadbania o siebie.

W rzeczywistości indywidualne motywy podjęcia własnej psychoterapii bywają różne i trudno jednoznacznie określić „typ osoby”, dla której jest ona przeznaczona – szczególnie, gdy mowa o psychoterapii rozwojowej, ukierunkowanej na poszerzanie świadomości siebie samego.

Dla porządku można jednak przyjąć, że psychoterapia Gestalt skierowana jest do dwóch grup klientów. Do pierwszej z nich zaliczymy osoby, które w swym życiu przeżywają pewne trudności natury emocjonalnej – szczególnie te przyjmujące postać stanów depresyjnych i lękowych, chorób psychosomatycznych lub innych zaburzeń nerwicowych. Drugą grupę stanowić będą osoby, których funkcjonowanie na co dzień nie odbiega od ogólnie przyjętej „normy”, które chcą jednak poprzez spotkania z terapeutą polepszyć jakość swojego życia. Innymi słowy – na terapię można zdecydować się zarówno w celu zmniejszenia dokuczliwości pewnych objawów, jak i po to, by zaspokoić własną potrzebę wzrostu, rozwoju, znalezienia odpowiedzi na ważne, życiowe pytania.
Więcej o tym zagadnieniu przeczytać można w zakładce Oferta.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Gestalt – podobnie jak każda inna metoda psychoterapii, posiada pewne ograniczenia – w mniejszym stopniu sprawdza się w przypadku leczenia niektórych zaburzeń osobowości, chorób psychotycznych (np. schizofrenii) oraz zaburzeń, w przypadku których powinno się stosować głównie farmakoterapię bądź hospitalizację.

Jak wyglądają spotkania terapeutyczne w nurcie Gestalt?

Spotkania terapeutyczne (zwane sesjami) odbywają się zwykle raz w tygodniu o stałej porze. W czasie sesji klient i terapeuta siedzą naprzeciw siebie na dwóch jednakowych fotelach, co symbolizuje równość obu osób. Spotkania w gabinecie opierają się głównie na uważnej i empatycznej rozmowie, w czasie której szczególnie ważne staje się to, co jest w danym momencie autentyczne, czego doświadcza klient w danej chwili („tu i teraz”). Terapeuta i klient mogą ustalić, że będą się do siebie zwracać po imieniu, co sprzyja bezpośredniej komunikacji.

Oprócz rozmowy, terapeuta może zaproponować klientowi proste doświadczenie – np. dialog z wyobrażoną osobą, pracę z rysunkiem, pracę ze snem lub sekwencję, w którą zaangażowane jest ciało (np. wykonanie pewnego ruchu lub ćwiczenie skupione na oddechu).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w podejściu Gestalt nie istnieje jeden, z góry ustalony schemat sesji. Przebieg spotkań może być inny, w zależności od tego, co wnosi ze sobą klient – jakiego rodzaju problem, jaką historię życia, jaki poziom wrażliwości i otwartości, jaki nastrój mu w danym momencie towarzyszy. Terapeuta elastycznie dostosowuje swoje działania do aktualnych potrzeb i możliwości klienta oraz jest uważny na to, co pojawia się w danym momencie spotkania.

Celem nadrzędnym wszelkich działań terapeuty jest dobro osoby korzystającej z terapii.

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa psychoterapia?

Zasadniczo psychoterapia Gestalt jest podejściem długoterminowym, co oznacza, że sama terapia trwa najczęściej od roku do kilku lat (przy założeniu, że sesje odbywają się raz w tygodniu). Istnieje jednak możliwość umówienia się na krótszy okres czasu (np. kilku miesięcy) i podjęcia tak zwanej terapii krótkoterminowej – to zależy jednak od ustalonego celu terapii, rodzaju zgłaszanego problemu, osobowości klienta oraz decyzji samego terapeuty. Czas trwania i zakres terapii ustala się zwykle w czasie pierwszych spotkań podczas zawierania tzw. kontraktu terapeutycznego.

Co to jest kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt – to rodzaj ustnej umowy, jaką zawierają ze sobą psychoterapeuta i klient. Ustalany jest zazwyczaj na pierwszym spotkaniu i służy określeniu warunków planowanej współpracy (m.in. czasu trwania terapii, jej kosztu, warunków odwoływania sesji). W ramach kontraktu wstępnie określa się również obszar do pracy terapeutycznej. Etyka zawodowa zobowiązuje psychoterapeutę do prowadzenia terapii tylko za zgodą i wiedzą pacjenta – kontrakt terapeutyczny jest tego gwarancją.

Co to jest superwizja?

Superwizja to rodzaj konsultacji psychoterapeuty z osobą posiadającą znacznie większe doświadczenie w pracy terapeutycznej (tzw. superwizorem) na temat przebiegu terapii klienta. Celem takiej konsultacji jest rozważenie wszelkich etycznych i praktycznych kwestii, jakie pojawiają się w czasie prowadzenia sesji terapeutycznych. Profesjonalny psychoterapeuta powinien regularnie korzystać z superwizji, ponieważ stanowi ona gwarancję skuteczności prowadzonej terapii i jest jednym z wymogów etycznych wykonywania tego zawodu.

Dlaczego „klient”, a nie „pacjent”?

Przyjęło się mówić, że w psychoterapii Gestalt terapeuta pracuje z klientem. Fakt ten potrafi czasem zaskoczyć, czy wręcz rozbawić osoby, dla których bycie w terapii jest równoznaczne z przyjęciem roli pacjenta. Istotnie, samo sformułowanie „klient w terapii” jest dość niefortunne – słowo „klient” stanowi bowiem bezpośrednią kalkę z języka angielskiego i kojarzy się bardziej ze światem handlu niż sięganiem po pomoc i wsparcie. Dotąd jednak nie znaleziono w języku polskim bardziej trafnego określenia na osobę będącą w procesie terapii rozwojowej.

Samo rozróżnienie między słowami „klient” i „pacjent” ma niebagatelne znaczenie, ukazuje bowiem dwa różne konteksty pomagania: pracy terapeutycznej w prywatnym gabinecie oraz leczenia np. w gabinecie lekarskim w ramach służby zdrowia. O ile słowo „pacjent” kojarzy się głównie z osobą chorą (a więc przejawiającą pewne zaburzenia, które należy wyleczyć), o tyle „klient” oznacza człowieka, który przychodzi do terapeuty z decyzją, by coś w swoim życiu zmienić. Klient w terapii nie jest więc biernym chorym, któremu sugeruje się rozwiązania, daje zalecenia lub udziela rad, lecz odrębną, autonomiczną osobą, która aktywnie uczestniczy w procesie terapeutycznym i która ma na ten proces znaczący wpływ.

Propozycję rozdzielenia tych dwóch pojęć wprowadził przed laty Carl Rogers – jeden z twórców psychoterapii humanistycznej, który uznał, iż skuteczna terapia polega na głębokim i osobistym wejściu terapeuty w świat klienta po to, by być z nim w relacji człowiek-człowiek, nie zaś w powodującej asymetrię relacji lekarz-pacjent.

DANE KONTAKTOWESa

Marta Katolo – psycholog, psychoterapeuta i trener grupowy

Gabinet Psychoterapii Gestalt i Rozwoju Osobistego
ul. księcia Józefa Poniatowskiego 34 E
32-700 Bochnia

Numer konta: Bank ING
93 1050 1445 1000 0090 9365 9713

tel. 604 196 677

e-mail: kontakt@psychoterapia-bochnia.pl